სასწავლო ტური ესტონეთში

Experience Exchange Tour in Estonia 01

ფერმერთა ასოციაციის “მომავლის ფერმერის” ორგანიზებით, ადგილობრივი ვეტერინარების, რძის გადამამუშავებელთა ასოციაციის წევრების, სურსათის უვნებლობის რეგიონული წარმომადგენლებისა და მედია საშუალებებისათვის, ესტონეთში სასწავლო ტური მოეწყო. 

სასწავლო ტურის მიზანი იყო, რომ საქართველოსთან ტრადიციით ახლოს მდგომი ქვეყნის მაგალითზე, მეცხოველეობისა და ზოგადად სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული სისტემისა და მუშაობის პრინციპების გაცნობა. 

ტურის ფარგლებში, მონაწილეებმა მოინახულეს მცირე და დიდი ფერმები, რძის გადამამუშავებელი საწარმოები, რძის მწარმოებელთა რეგიონული ასოციაცია, სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი მაკონტროლებელი ორგანოები, ლაბორატორია, საგანმანათლებლო ინსტიტუტი, ვეტ პრეპარატების კომპანია, ცხოველთა მოშენების ასოციაცია და აგრო თემატიკაზე მომუშავე მედია საშუალება. 

ესტონეთი ევროკავშირის წევრი 2004 წელს გახდა. გაწევრიანების შემდეგ ქვეყანას გარკვეული მოთხოვნების შესრულება დაეკისრა, რომელმაც სოფლის მეურნეობის, კერძოდ მეცხოველეობის სექტორში სისტემური მიდგომები შეცვალა. 

ვეტერინარიის მიმართულებით, სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არსებული მაკონტროლებელი თუ აღმასრულებელი ორგანოები, ვეტერინარიისა და სურსათის უსაფრთხოებაზე კოორდინარებულად თანამშრომლობენ. ვეტერინარიის და სურსათის საბჭო (Veterinary and Food Board), როგორც ცალკე მდგომი ორგანო, ქვეყანაში სურსათის ნედლეულისა და სურსათის ჯანსაღ და უსაფრთხო წარმოებას უწყობს ხელს. ამასთან ერთად, საბჭო, ქვეყანაში სხვადასხვა დაავადების გავრცელების რისკის შეზღუდვის მიზნით, სახელმწიფო ლაბორატორიაში აგზავნის ნიმუშებს, რომლის ანალიზების საფუძველზე ახორციელებს კონტროლს. 

ამასთან ერთად, ტურის მონაწილეებმა მოინახულეს, ცხოველთა მეორადი წარმოების საწარმო. გადამამუშავებელი საწარმო 2011 წლიდან ფუნქციონირებს და ესტონეთის მასშტაბით ყველაზე დიდია. წელიწადში 90.000 – 100.000 ტონა ლეშს გადაამუშაავებს. მიღებულ ნარჩენს კი, საწვავის, ენერგიისა და ორგანული სასუქის მისაღებად იყენებს. საწარმო ევროკავშირისგან მიღებული 10 მილიონამდე სესხის პირობებში გაიმართა და ყველა ტიპის და მასშტაბის ფერმერს ემსახურება. 

აღსანიშნავია ის რომ ესტონეთში ვეტერინარიას განსაკუთრებული ყურადღება განათლების კუთხითაც ენიჭება. ვეტერინარიის სამედიცინო ინსტიტუტში ვეტერინარია და ცხოველთა მეცნიერებასთან დაკავშირებული  სხვადასხვა მიმართულებები სწავლების სამივე საფეხურზე ისწავლება და დასაქმების ფართო სპექტრს სთავაზობს კურსდამთავრებულებს. ამასთანავე, აქვე ვეტერინარული კლინიკა ფუნქციონირებს და სტუდენტები პრაქტიკას ადგილზე გადიან.  

რაც შეეხება რძის წარმოებას, ესტონეთში უფრო ფართომასშტაბიანი ფერმები ფუნქციონირებს, რადგანაც ევროკავშირის სტანდარტების შესაბამისად, მცირე მასშტაბის ფერმის შენახვა დიდ ხარჯებს უკავშირდება. ფერმაში საქონლის სადგომის მოვლის გარდა, საჭიროა საკვების ბაზის ქონა, მიწის დამუშავება, ორგანული სასუქის დამუშავება და ათვისება. ამიტომ, მცირე ზომის ფერმერული, საოჯახო მეურნეობა ქვეყნის მასშტაბით სულ რამდენიმეა დარჩენილი. 

დიდი ფერმები რძეს, ძირითადად ბალტიისპირეთის ქვეყნებში აგზავნიან ან ადგილობრივ დიდ გადამამუშავებელ კომპანიებს აძლევენ. ყველაზე დიდი ფერმა, რომელიც ტურის მონაწილეებმა მოინახულეს 2 300 ჰოლშტეინისგან შედგება. ფერმა 4 300 ჰა მიწას ამუშავებს და საკვებად სილოსს და მარცვლეულს ამზადებს. წელიწადში კი 25 300 ტონა რძეს აწარმოებს, რომელსაც ადგილობრივ დიდ საწარმოებს, Valio-ს და Estover-ს აბარებს.  

ტურის ბოლოს, მონაწილეებმა შეჯამების სახით, მიღებული გამოცდილების შესახებ იმსჯელეს. 

აღნიშნული ტური, პროექტის MOLI კახეთში მხარდაჭერით შედგა, რომელსაც შვეიცარიული ორგანიზაცია HEKS/EPER ის სამხრეთ კავკასიის ოფისი, შვეიცარიის მთავრობის (SDC) დაფინანსებით, მეცხოველეობის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ახორციელებს. 

 

 

 

დონორი

sco logo

 

პროექტის განმახორციელებელი

HE H

ღვთისმშობლის ქ. 10, 2200, თელავი, საქართველო. ტელ. (+995 355) 235022